Yıllar boyunca gelişen ve değişen kurumsal yapılarda İnsan Kaynakları alanında da kapsamlı değişimler gün gün yaşanıyor, talep ve ihtiyaçlar çeşitleniyor, farklılaşıyor.

Masist HR kurumların İnsan Kaynakları birimlerinin dinamizmine ayak uyduracak, beklenti ve taleplerine cevap verecek, entegre çözümleriyle hayatı kolaylaştıracak her an ulaşılabilecek bir destek ve danışman olmak üzere yola çıktı.

Masist, MTI Group bünyesine katılarak MTI grubunun İK ve kurumsal eğitimler alanındaki 20 yılı aşkın deneyim ve birikimini, grup kuruluşlarının uzmanlık ve desteğini de alıyor ve çok güçlü bir hizmet yapısı oluşturuyor.


Broşürü indirmek için tıklayın >

1. İK Danışmanlığı

İK danışmanlık hizmetlerimiz sekiz grup altında şekilleniyor:
> Performans Yönetimi

Kurum, bölüm, birim hedef ve stratejilerine göre performans yönetim ve değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi

> Yetkinliklerin Analizi ve Yönetimi

Kuruma özgü pozisyon, iş tanımı ve yetkinliklerin belirlenmesi, stratejik iş önceliklerine göre modellenmesi, yönetim ve takibi

> İş analizi, Norm Kadro ve Organizasyonel Yedekleme

Stratejik iş planına bağlı iş ve pozisyon tanımları, organigram ve gerekli norm kadronun belirlenmesi, ücretlendirme, takip, işgücü ve yedekleme planlarının yapılması

> Kariyer Planlama ve Yetenek yönetimi

Kurum içi yetenek yönetimi strateji ve standartlarının oluşturulması, yeteneklerin belirlenmesi ve kariyer hedef ve planlarının oluşturulması ve yönetilmesi

> Eğitim Yönetim Sistemi

Kurum ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklerine yönelik, çalışanların teknik, fonksiyonel, beceri ve yönetsel yetkinlik gelişimlerini hedefleyen eğitimlerin planlanması, programlanması ve uygulamanın takip ve değerlendirmesi

> Seçme ve Yerleştirme Sistemi

İşe başvuru, değerlendirme, seçme ve yerleştirme sisteminin kurulması, kurum stratejisi ve önceliklerine göre yönetimi, işe son verme desteği

> İş Sağlığı ve Güvenliği / Belgelendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli yapılanmanın yönetilmesi, eğitim ve standartların oturtulması, bilgilendirme ve belgelendirme organizasyonu

> Bilgi Akışı, Raporlama ve Dijitalleşme

İnsan Kaynakları fonksiyonlarının takibi için gerekli altyapının oluşturulması, raporlama düzeni ve akışın düzenlenmesi

2. Outsourcing

Masist olarak danışmanlık çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerin tümü ya da seçilmiş başlıkları outsource olarak yetkin ve konusunda deneyimli uzmanlarımız tarafından kurum adına yürütülebilmektedir.

Tüm İK süreçleri kurum stratejilerine uygun şekilde hesap verebilirlik ve azami gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum yönetimiyle mutlak işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirilir.

3. Bordro Çözümleri

Kurumların ihtiyaç duyabilecekleri bordrolama faaliyetleri için Masist HR bünyesinde esnek çözümler sunulabilmektedir.

Kurumun stratejik olarak belirleyeceği çalışan gruplarının bordrolama, vergi, SGK, özlük, izin, rapor, kıdem, ücret vs. işlemlerini yerine getirerek kurumlara önemli destek verilmektedir.

4. İç Eğitmen Desteği

Masist, ihtiyaç duyabilecekleri konularda kurumların kendi iç eğitmenlerini yetiştirmek üzere seçim ve eğitim desteği veriyor.

Eğitici eğitimleri sonrasında da talep edildiğinde iç eğitmenlerin verecekleri eğitimlerle ilgili danışmanlık desteği verilebilmektedir.

5. Kurumsal Akademi Kurulumu

Masist, kurumun kendi bünyesinde oluşturmayı hedeflediği Kurumsal Akademinin tüm fonksiyonları ile kurulumu, Akademi bünyesinde görev alacak uzman ve iç eğitmenlerin eğitimi, eğitim ve gelişim program ve planlarının hazırlanmasını yönlendirme, çözüm ve değerlendirme danışmanlığı vermektedir.

Masist, kurumların mevcut kurumsal akademileri için reorganizasyon hizmeti, fonksiyonel ve yönetsel anlamda danışmanlık desteği vermektedir.

Masist kurumların tercihleri ve talepleri doğrultusunda yeni oluşturulan veya mevcut kurumsal akademinin tüm fonksiyonlarıyla yönetimini de outsource olarak üstlenebilmektedir.

6. Masist HR Akademi

Kurumların İnsan Kaynakları birimlerinin yönetici, yetkili ve uzmanları yanı sıra ilgi duyan çalışanlarına yönelik İK alanına yönelik eğitim ve gelişim çalışmaları kurum özelinde planlanabilmektedir.

Belirlenecek ihtiyaçlara yönelik modüler yapıda temel ve yetkinlik gelişimine yönelik alt başlıklarda İK fonksiyonları, İSG, teknik, hukuki ve uygulama içerikli eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerin yanı sıra İK birim çalışanlarına bireysel koçluk verilebilmektedir.

Tüm çalışmalar kuruma özel tasarlanmakta ve sınıf çalışması, online, webinar gibi yöntemlerle sunulabilecek esneklikte gerçekleştirilmektedir.

7. Ölçme ve Değerlendirme

Masist, kurumların gerek işe alımlarda gerekse performans ve gelişim boyutlarında ihtiyaç duyacakları personel değerlendirmelerinde kapsamlı envanter test ve değerlendirme araçlarını Pmetrica AC desteğiyle sunabilmektedir.

MTI GROUP bünyesinde yer alan Pmetrica AC sektörde çok yaygın kullanılan kişilik ve yetkinlik envanterleri ve yetenek testleriyle bir kurumun tüm çalışanlarını kapsayabilecek ölçüm ve değerlendirme araçlarıyla entegre çözümler sunabilmektedir.

Masist Kurumların tercih ve talepleri doğrultusunda Pmetrica AC desteği ile işe alımlarda ve terfi, tayin ve görevlendirmeler için çok etkin sonuçlar alınan Değerlendirme Merkezi (Assessment Center) çalışmaları yapmaktadır.

Sağladığımız Avantajlar:

Masist HR olarak yetkinliklerimizi ve hizmet yapımızı sürekli geliştirerek hizmet verdiğimiz kurumlara önemli avantajlar sağlıyoruz!

MTI GROUP

Eğitim, assessment, yönetim danışmanlığı konularında alanlarında lider kuruluşların desteğini de sağlayan MTI GROUP yapısı

Çok yönlü hizmetler

İnsan Kaynakları alanında standart işlevlerin ötesinde kurumlara A-Z+ yeni yetkinlikler kazandıracak kapsamlı hizmetler

Esnek hizmet yapısı

İnsan Kaynakları ve personel yönetimi alanında, her konuda ve boyutta gösterilen esneklik ve uzman yaklaşım

Performans yönetimi

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi Sistemlerinin kurulumu ve yönetiminde eşsiz uzmanlık ve destek

Eğitim, gelişim desteği

İhtiyaç analizi, kurumsal gelişim planlaması, kurumsal akademi kurulumu ve yönetimi, iç eğitmen desteği, eğitim projeleri

Kaynak kazancı

İstenen boyutta ve kapsamda outsource olarak üstlenilebilen hizmetlerde sağlanan personel, zaman ve maliyet kazançları

Bize Ulaşın

Masist HR

Leylak Sok. No:3 Murat İş Merkezi B/4
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul

Telefon

+90 (212) 243 06 70 pbx